BRFData från allabrf.se ger banker och andra finansiella institut tillgång till Sveriges största och mest uppdaterade databas med finansiell information om bostadsrättsföreningar. Databasen uppdateras kontinuerligt och kvalitetstsäkras med hjälp av avancerade algoritmer och ett manuellt kvalitetsteam

Data kan tillhandahållas antingen genom: 1) våra standardprodukter, 2) kundanpassat webbgränssnitt eller 3) via API för integration i befintliga system. Merparten av våra kunder inom banksektorn väljer ett kundanpassat gränssnitt eller en integration via API för att skapa stort värde i verksamheten.

Bolån

Vi hjälper ledande banker med att digitalisera bolåneprocessen. Redan idag används vår data för att skapa effektiva processer hos bolånehandläggare så att de exempelvis kan utföra helt digitala lånelöften. Vår data är en viktig input vid exempelvis räntekänslighetsanalyser och KALP-uträkningar.

BRF-lån

Vår databas innehåller uppdaterad information om BRF-lån exempelvis: löptid, kreditgivare och villkor. Data kan användas för analys och kundbearbetning.

Kreditbedömning

allabrf.se ratingssystem är utvecklat primärt för konsumenter och bospekulanter. BRFData innehåller dock andra nyckeltal som är direkt kopplad till en bostadsrättsförenings betalningsvilja och risk för konkurs. Våra analytiker är experter på föreningsekonomi och anser att en bostadsrättsförening ej kan kreditbedömas exakt som ett traditionellt fastighetsbolag. Kontakta oss för mer information om vår scoring modell för bostadsrättsföreningar.