Medlemsavtal för bostadsrättsföreningar

Välkommen som medlem hos allabrf.se!

Dessa medlemsvillkor (nedan "Villkor") gäller för bostadsrättsföreningar (nedan ”Medlem”, ”Ni”) som är medlemmar på www.allabrf.se (nedan ”Webbplatsen”), som innehas av ABRF Group AB, org. nr 559002-8832 (nedan ”Allabrf“, ”Vi”). Som representant i styrelsen för en specifik bostadsrättsförening, accepterar Ni följande Villkor. Senast uppdaterad 2018-05-22.

Medlemskap

Medlemskapet är helt gratis för en bostadsrättsförening. Medlemskapet gäller tillsvidare, men Ni kan när som helst välja att avsluta Ert medlemskap. Som Medlem i Allabrf får Ni följande tjänster gratis:

Medlems ansvar

En Medlem ansvarar för att lämna sanningsenliga uppgifter om Er bostadsrättsförening. Följer Ni inte Villkoren kan Ert medlemskap avslutas med omedelbar verkan.

Som Medlem är Ni ansvarig för allt som Ni lägger ut på eller skickar in till Webbplatsen, t.ex. texter, information, årsredovisning, dokument och bilder (nedan ”Medlemsmaterial”). Detta innebär bland annat följande:

Allabrf har rätt att granska Medlemsmaterial och har rätt att utan kontakt med Medlem ta bort Medlemsmaterial från Webbplatsen som Allabrf bedömer strider mot Villkoren.

Ni är medveten om och accepterar att allt Medlemsmaterial som Ni väljer att lägga ut på eller skicka in till Webbplatsen kan bli publikt och att Allabrf lagrar, behandlar och kan presentera sådant Medlemsmaterial på Webbplatsen, även efter att ett medlemskap avslutas.

 

Personuppgifter

Allabrf värnar om personlig integritet och strävar efter att skydda personuppgifter på bästa sätt. Ni accepterar att Allabrf lagrar och behandlar personuppgifter som Ni via Webbplatsen eller på annat sätt lämnar till Allabrf, samt att ni godkänner personuppgiftspolicyn. Läs mer om personuppgiftspolicyn här.

Allabrf förbinder sig att inte publikt publicera kontaktuppgifter till Medlem eller dess styrelsemedlemmar på Webbplatsen. Kontaktförfrågningar hanteras istället via en säker meddelandetjänst, se nedan.

Webbplatsen innehar utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Det innebär att Webbplatsen juridiskt skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är inte Dataskyddsförordningen (GDPR) tillämplig om Allabrf publicerar personuppgifter på Webbplatsen, exempelvis namn på styrelsemedlemmar.

Meddelandetjänst

Allabrf erbjuder ett säkert sätt för kommunikation mellan användare av Webbplatsen och bostadsrättsföreningar. Genom att acceptera Villkoren i detta avtal accepterar Ni även aktivering av meddelandetjänsten.

Tjänsten döljer Medlems och eventuell styrelseledamots personliga epostadress på Webbplatsen för att minimera oönskad epost (spam).

Tjänsten fungerar genom att användaren beskriver sin frågeställning eller sitt kontaktbehov i ett strukturerat formulär på Webbplatsen. Meddelanden vidarebefordras via epost till rätt mottagare hos Medlem beroende på typ av frågeställning. Först när en Medlem väljer att besvara förfrågan, synliggörs Medlems epostadress för användaren.

Meddelanden som skickas via tjänsten är krypterade och granskas ej av Allabrf. Allabrf tar inget ansvar för innehållet i meddelanden som skickas från användare.

Som Medlem kan Ni redigera vem eller vilka kontaktpersoner som ska erhålla respektive typ av kontakt och/eller frågeställning. Tjänsten effektiviserar kommunikationen mellan Medlem och boende, spekulanter och mäklare.

Kommersiellt bruk av meddelandetjänsten är strängt förbjudet. "Kommersiellt bruk” definieras som användning av personer som deltar i kommersiell verksamhet i uppsökande syfte, exempelvis sälja eller marknadsföra produkter och tjänster till en bostadsrättsförening.

För att meddelandetjänsten ska fungera sparas meddelanden på Allabrf:s servrar och delas med samarbetspartner (1) Google för hantering av epost konto och (2) Mailchimp för vidarebefordring av mailet från kontaktformuläret till styrelsens e-postadress. Meddelanden sparas krypterat på Allabrf:s servrar så länge Ni är Medlem för att möjliggöra meddelandehistorik för Medlem. Meddelanden hos samarbetspartners raderas efter 30 dagar.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen är baserad på material som inhämtats från olika external och offentliga källor och på Medlemsmaterial som skickats in till Webbplatsen. Allabrf har inte kontrollerat och saknar möjlighet att kontrollera om allt material är korrekt och sanningsenligt. Allabrf har därför inget som helst ansvar för felaktigheter i material och den eventuella skada detta skulle kunna medföra.

Webbplatsen är normalt tillgänglig hela dygnet, alla dagar, men kan tillfälligtvis vara ur funktion p g a tekniska problem eller löpande underhåll. Tjänsterna på Webbplatsen kan komma att ändras, så att gamla tjänster försvinner och/eller nya tillkommer.

Ändring av Villkor

Villkoren kan komma att ändras och vi kommer då att meddela Er via e-post. Vill Ni inte acceptera ändringen av Villkoren kan Ni välja att avsluta medlemskapet. Om Ni fortsätter att använda tjänsterna på Webbplatsen mer än två veckor efter att meddelande om ändring skickats ut, anses Ni ha accepterat ändringen.