Uppvärmningskostnader är ofta den största kostnaden för en bostadsrättsförening. Därför funderar många föreningar på energioptimerande aktiviteter eller på större investeringar såsom bergvärme för att minska uppvärmningskostnaderna på sikt. Vår data innehåller information om bland annat förbrukning, uppvärmningsform och kostnader.

Produkt: BRFData via API för integration

Kund: Ledande energibolag

Behov:

  • Analys av flera parametrar såsom föreningens ekonomi, energiförbrukning och geologiska egenskaper
  • Integration av BRFData med egen intern kunddata
  • Prediktiv riskanalys på respektive kundnivå