Vi kan bostadsrättsföreningar. Vår styrka ligger i den breda och djupa databas vi har samt våra kunniga analytiker. Vi hjälper löpande företag, journalister, myndigheter och andra aktörer med information och undersökningar kring bostadsmarknaden i allmänhet och bostadsrättsföreningar i synnerhet.

Vi erbjuder kundspecifika marknadsundersökningar med ett anpassat urval för just ert behov. Vår fördel ligger i vår omfattande databas och möjligheten att göra extremt specifika urval. Urval kan exempelvis göras på geografi, finansiell data eller fastighetsdata. Vi hjälper er att komma fram till ett urval som passar ert behov.

En marknadsstudie kan innehålla allt ifrån exakt data på specifika bostadsrättsföreningar på en specifik gata med visst nyckeltal, till en marknadsanalys av ett segment inom förvaltningsbranschen, till en nationell undersökning om skuldsättning. 

Notera att vi inte säljer rådata från vår databas.

Ett axplock av kunder vi hjälpt:

  • Dagens Industri (DI.se) att ta fram belåningsgraden för högt skuldsatta föreningar på nationell nivå.
  • Ett ledande kommersiellt fastighetsföretag att göra en marknadsstudie kring ett nytt fastighetskoncept.
  • Lokaltidningen Mitt i Stockholm (mitti.se) att ta fram områdesspecifika högt skuldsatta föreningar.
  • Swedbank att undersöka hur bostadsrättsföreningars generella sparande ser ut.
  • Aftonbladet att ta fram äkta bostadsrättsföreningar som har noll (0) kronor i avgiftsnivåer.